Okategoriserade

Hur kunde du?

1968? ”Eliten” inom vänstern från 1965 och framöver hoppade än hit och än dit, Splittringen 1970 inom kfml inte att förglömma. Vpk hade redan under sextiotalet splittrats åtskilliga gånger, detta ligger inneboende hos all vänster. När nu ”de lärde” försöker skriva historia om de sk 68_orna så lyser vi arbetare med vår frånvaro trots att … Läs mer