Okategoriserade

Islamistuniform!

Könsapartheid! Så här skriver en resenär om Dubai:”Har man ont av att se beslöjade kvinnor är Dubai ett dåligt val, här är många kvinnor heltäckta. Bussar, metro och spårvagn, alla har en avdelning för kvinnor och barn där män inte är välkomna. Råkar någon ändå förirra sig dit blir han snabbt påmind.” Osökt kommer jag … Läs mer

Okategoriserade

En nonsensdemo!

Lättlurade människor! ”Den senaste tiden har flera incidenter uppmärksammats där ordningsvakter fått kritik för att använda övervåld. Under lördagen samlades därför människor i Kungsträdgården i en demonstration mot övervåld och rasprofilering. Händelser som pekas ut som bakgrund till demonstrationen är bland annat den gravida kvinnan som tvingades ut från tunnelbanan av ordningsvakter och 12-åringen som … Läs mer

Okategoriserade

Vilka partier står nära nationalsocialismen egentligen?

Nationalsocialism! ”SSS hade det tyska nazistpartiet som ideologisk och organisatorisk förebild med antikapitalism, kollektivism och stort statligt inflytande som ledande punkter på agendan.”Svensk socialistisk samling (SSS), fram till 1938 benämnt Nationalsocialistiska arbetarepartiet (NSAP) och i dagligt tal kallat Lindholmarna,[1] var ett svenskt nazistisktpolitiskt parti som existerade från 1933 till utgången av juni 1950. (Wiki) Idag har jag på Facebook läst ett långt inlägg där skribenten för fram att SD … Läs mer

Okategoriserade

Jag är åter fristående från partier!

Jag återgår till att bli politisk vilde! ”I dag präglas världspolitiken av frånvaro av amerikanskt ledarskap, rysk aggression och kinesisk ekonomisk påverkan samtidigt som demokratin försvagas internationellt. I ljuset av detta är ett starkare och mer sammanhållet EU inte bara önskvärt utan avgörande för Sverige. I Europaparlamentsvalet den 26 maj är det risk för att EU-fientliga … Läs mer